หน้าแรก Advertise กรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประจำปี พ.ศ.2559

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมฯ ประจำปี พ.ศ.2559

12

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ไปเป็นประธาน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาขุมชน นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการแพร่ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สำหรับในปีพุทธศักราช 2559 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตรฯ และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปที่ครองผ้า และถวายเงินให้กับพระสงฆ์เพื่อเป็นปัจจัยบำรุงพระอาราม ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล บำรุงและบูรณะพระอาราม จำนวน 2,573,427 บาท

วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากในจังหวัดแพร่และในประเทศไทย เพราะเป็นพระอารารายงานมีพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีเสือ (ปีขาล)

1478854036186

1478854055508 1478854047294 1478854044546 1478854041518

loading...