หน้าแรก Advertise กรมการพัฒนาชุมชน พช. จัดกิจกรรม Inside OTOP Thailand 4.0 สัญจร เจาะลึกหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว

พช. จัดกิจกรรม Inside OTOP Thailand 4.0 สัญจร เจาะลึกหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว

16

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเวทีเสวนา “ถ่ายทอดประสบการณ์ OTOP ยุค Thailand 4.0” ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล Inside OTOP Thailand 4.0 สัญจร

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมพร สาระการ ผู้ประกอบการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านโคกไคร และนายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร ผู้แทนสื่อมวลชน โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนาฯ

โอกาสนี้ นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรม พช.พัฒนาการจังหวัดพังงา
ร่วมรับฟังด้วย ณ บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา

loading...