หน้าแรก ข่าววันนี้ ข่าวในประเทศ 26 ต.ค. ธนาคารปิดให้บริการทั่วประเทศ แต่ยังทำธุรกรรมผ่าน Internet Banking หรือ ATM ได้ตามปกติ

26 ต.ค. ธนาคารปิดให้บริการทั่วประเทศ แต่ยังทำธุรกรรมผ่าน Internet Banking หรือ ATM ได้ตามปกติ

15

ธนาคารพาณิชย์ปิดให้บริการที่สาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ต.ค. 60 แต่ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Internet Banking หรือ ATM ได้ตามปกติ

นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน แบงก์ชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ประกาศกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 (วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ

แบงก์ชาติได้รับแจ้งจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งว่า เพื่อให้พนักงานของธนาคารพาณิชย์ได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันมีความสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง จะปิดการให้บริการที่สาขาทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงสาขาที่เปิดให้บริการทุกวัน เช่น สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า

อย่างไรก็ดี ประชาชนยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ATM ได้ตามปกติ โดยธนาคารพาณิชย์ได้มีการสำรองเงินรองรับการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยในการทำธุรกรรมก็ยังสามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์ผ่านระบบ Call center ของแต่ละธนาคารได้ตามปกติ

loading...