หน้าแรก Advertise กรมการพัฒนาชุมชน พช.จัดกิจกรรม สัมพันธ์สัญจร “ครอบครัว พช. อุ่นรัก (Love Family)”

พช.จัดกิจกรรม สัมพันธ์สัญจร “ครอบครัว พช. อุ่นรัก (Love Family)”

510

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดการจัดโครงการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ในกิจกรรม “พช.สัมพันธ์สัญจร แบบ CSR ภายใต้แนวคิด “ครอบครัว พช.อุ่นรัก Love Family” เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม กระตุ้นให้เกิดกระแสการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรในการพัฒนาสังคมไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความรัก ความเข้าใจของครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการใช้เวลาและมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีของคนภายในครอบครัว ซึ่งจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคตอย่างยั่งยืน

11063129_864345310296257_1813553749_n

งานนี้ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานโครงการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กิจกรรม พช.สัมพันธ์ สัญจรแบบ CSR  ” ครอบครัว พช.อุ่นรัก (Love Family)” เมื่อวันที่ 16  มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา

โดยมีครอบครัวที่ได้รับคัดเลือก 8  ครอบครัว จาก จ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พช. และสื่อมวลชน รวมกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการร่วมกันสร้างโป่งดินเทียมเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์ ภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  นำทีมทำกิจกรรมโดย นางรักใจ กาญจนะวีระ หน.ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ซึ่งใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 -17  มีนาคม 2558 ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นางโศรตา เขียนทอง (ตา) ประธานกลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์หมู่ 17 หนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่ประกอบด้วยคุณพ่อปรเมศวร์  นาหนองตูม และคุณลูก ด.ช.ไชยภัทร นาหนองตูม  เป็นครอบครัวที่ได้รับคัดเลือกจาก จ.ปทุมธานี ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม “ครอบครัว พช.อุ่นรัก Love Family ” ว่า “ดีใจที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับพช.ในครั้งนี้ เพราะมันไม่ใช่แค่การมาอบรมหรือสัมมนาแบบทั่วไป แต่มันเป็นโครงการที่ทำให้เราเข้าใจคำว่า “ครอบครัว” มากขึ้น

“เพราะครอบครัวที่อบอุ่นไม่ใช่แค่การมีพ่อแม่ลูกเป็นองค์ประกอบเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ “การรับฟัง” ซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างครอบครัวของตาเอง ตามักเป็นคนจัดการชีวิตของทุกคน จนบางครั้งเราไม่เคยถามความรู้สึกของลฃูกเลย ถ้าวันนี้ไม่มีโครงการครอบครัวพช.อุ่นรักฯ ก็ไม่มีโอกาสเข้าใจลูกว่าเขาต้องการอะไร”

นางโศรตากล่าวทิ้งท้ายว่า “ต้องบอกเลยว่าขอขอบพระคุณหัวหน้าวิทยา(พัฒนากรอำเภอลำลูกกา) ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของเราได้สมัครเข้าร่วมโครงการ และขอขอบพระคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่คัดเลือกครอบครัวของเราเข้าร่วมโครงการนี้ โครงการครอบครัวพช.อุนรักเป็นโครงการที่ดีมากทั้งนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวอื่นๆอีก  ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุด เพราะเป็นโอกาสที่เราได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นครอบครัวและนั่นทำให้เราเข้าใจครอบครัวมากขึ้น”

 

11063237_864348460295942_60706459_n 11063361_864348406962614_1000532874_n 11076196_864379173626204_990548043_n 11079234_864374700293318_1072996807_n 11079838_864374690293319_1744153520_n 11081641_864377206959734_1928924780_n

loading...