หน้าแรก ข่าววันนี้ ข่าวมุสลิมวันนี้ กรรมการกลางอิสลามฯ ปรับภาพลักษณ์โลโก้ฮาลาลใหม่ หลังใช้มากว่า 23 ปี

กรรมการกลางอิสลามฯ ปรับภาพลักษณ์โลโก้ฮาลาลใหม่ หลังใช้มากว่า 23 ปี

340

Rebranding Halal Thai  Diamond Halal  ปรับโฉมภาพลักษณ์โลโก้ฮาลาลใหม่ ฮาลาลเพชร กรรมการกลางอิสลามฯปรับโฉมโลโก้ฮาลาลใหม่ หลังใช้มา 23 ปี สร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ส่งออก ผู้บริโภค ในสโลแกน “THAILAND’S  DIAMOND  HALAL – WORLD’S NUMBER  ONE ” : ฮาลาลประเทศไทย ฮาลาลเพชร ที่หนึ่งในโลก


ศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “สื่อสารภาพลักษณ์ Thailand Diamond Halal”   ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1435 เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพ ฯโดยมี พล.ต.ต.  สุรินทร์  ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางฯ  รศ.ดร.ปกรณ์  ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้แนวคิดเรื่องการ Rebranding Thailand  Diamond Halal

halal-thailand2

 

Advertisement

พล.ต.ต.พล.ต.ต.  สุรินทร์  ปาลาเร่ เผยว่า การรับรองฮาลาล มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491(กว่า 66 ปี) และได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองฮาลาลสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในปีพ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 23 ปี ดังนั้น การรีแบนด์ดิ้งโลโก้ใหม่ ภายใต้สโลแกน “THAILAND’S  DIAMOND  HALAL – WORLD’S NUMBER  ONE ” : ฮาลาลประเทศไทย ฮาลาลเพชร ที่หนึ่งในโลก  ถือเป็นโอกาสที่จะปรับภาพลักษณ์ของโลโก้และองค์กร เพื่อให้การรับรองฮาลาลเติบโตเข้ากับระบบมาตรฐานสากลของโลกที่กำลังให้ความ สำคัญกับระบบมาตรฐานฮาลาลมากขึ้น โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการรับรองให้ทันสมัย ตามระบบมาตรฐาน OIC

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา เผยว่า ฮาลาลของไทยนั้นต่างประเทศต่างให้การยอมรับ ซึ่งทางประเทศมาเลเซียเองเลือกให้ไทยเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลใน ภูมิภาค ทางประเทศญี่ปุ่นยังมาลงนามความร่วมมือด้านฮาลาลร่วมกับประเทศไทยและให้ไทย เป็นพี่เลี้ยง และย้ำว่า “สิ่งที่อยากได้จากคนไทยคือการเชื่อมั่นว่าเราฝันเป็นฮาลาลเบอร์ 1 ฮาลาลของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ ด้วยประสบการณ์การรับรองฮาลาลที่ยาวนานกว่า 60ปี  ด้วยมาตรฐานฮาลาลการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างเดียว เครื่องหมายเดียว ทั้งเป็นประเทศเดียวที่มีพระราชบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ด้านการรับรอง กิจการในศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นประเทศต้นกำเนิด วิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย”

สำหรับ โลโก้ใหม่  ฮาลาลจะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้ม มีขีดสีเขียวอ่อนด้านละ 13 ขีด มีตัวภาษาอาหรับคำว่า ฮาลาลสีฟ้า ลอยอยู่บนเพชรที่แวววาว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความแข็งแกร่ง ความมาตรฐานที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ซึ่ง ปัจจุบันหน่วยงานสำคัญที่อยู่ในความดูแลของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีอยู่ 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกิจการฮาลาล และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

 

loading...