หน้าแรก รายงานพิเศษ รายงานในประเทศ “ผ้าขาวม้าร้อยสี” กับลวดลายเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว กาญจนบุรี

“ผ้าขาวม้าร้อยสี” กับลวดลายเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว กาญจนบุรี

4493

เมื่อเร็วๆ นี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ได้นำคณะนักประชาสัมพันธ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2558 หรือ “พีอาร์อวอต” เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี โดยผู้สื่อข่าว “เดอะพับลิกโพสต์” ได้มีโอกาสติดตามคณะไปด้วย

หนึ่งในโปรแกรมการดูงานครั้งนี้ คือการไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของ “กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว” ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยขณะที่ทางคณะเข้าไปเยี่ยมชมนั้น ชาวบ้าน และเยาวชนกำลังทอผ้าหลากหลายลวดลายสีสันกันอย่างขะมักเขม้น

นางอารีรัตน์ พฤฑฒิกุล ประธานกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวถึงที่มาและจุดเด่นของผ้าขาวม้าร้อยสีของจังหวัดกาญจนบุรี ว่า มีลวดลายที่โดดเด่น สวยงาม สีสันสดใส ไม่ตก

นางอารีรัตน์ พฤฑฒิกุล
นางอารีรัตน์ พฤฑฒิกุล

“ลวดลายผ้าขาวม้าร้อยสีของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า ลายตาจัก ซึ่งเป็นลายผ้าที่มียกลายผ้าตลอดพื้น ทำให้ผ้าขาวม้าลายตาจักของบ้านหนองขาว มีราคาสูงกว่าลายทั่วๆไปและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก” นางอารีรัตน์ กล่าวและว่า

“ในกลุ่มทอผ้า มีสมาชิกกว่า 70 คน ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่มีอายุมาก กลุ่มเยาวชน หรือแม่บ้าน ที่ต้องการมีงานทำ และหารายได้เสริมให้กับครอบครัวซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะ มีรายได้เสริมวันละประมาณ 300 บาท ทำให้ทุกวันนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนจังหวัดที่มีการสั่งสินค้าของกลุ่มมีหลายจังหวัด ทั้ง จังหวัดราชบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ยะลา เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มถึงปีละประมาณกว่าล้านบาท”

นางอารีรัตน์ พฤฑฒิกุล ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการนำผ้าทอไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย เช่น กระเป๋า รองเท้า กรอบแว่นตา และผ้าพันคอ ไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย

ประธานกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว ยังได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถมาเลือกชมและซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ได้ที่กลุ่มทอผ้า “ผ้าขาวม้าร้อยสี” ที่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

“เยาวชนสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจเข้ามาทำงานทอผ้า แต่มั่นใจวิชาทอผ้าจะไม่สูญหาย เพราะยังมีคนที่สนใจประกอบอาชีพทอผ้าเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งหากมีความประหยัดก็เชื่อว่าสามารถอยู่ได้” นางอารีรัตน์ กล่าว

ด้านนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กลุ่มทอผ้าทอมือ กลุ่มผ้าขาวม้าร้อยสี เป็นกลุ่มที่มีผู้มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหมู่บ้านหนองขาว เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว หรือ หมู่บ้าน ovc ซึ่งในพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น อาทิ ไหว้พระ 9 วัดของอำเภอหนองขาว เป็นต้น ส่วนผ้าขาวม้าร้อยสีนั้น เป็นสินค้าโอทอปของอำเภอท่าม่วง รวมทั้ง มีความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ มีสีสันสดใส สีไม่ตก ใช้ได้นาน โดยกลุ่มผ้าทอผ้าในพื้นที่มีประมาณ 5-6 กลุ่ม โดยผู้ที่ทอผ้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่หนองขาว แล้วนำมาส่งที่กลุ่มทอผ้าขาวม้าร้อยสี ส่วนการส่งเสริมให้การสนับสนุนนั้นมีหลายส่วนให้การสนับสนุนในเรื่องการฝึก อาชีพ โดยในส่วนของ พช.สนับสนุนในเรื่องการให้องค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาดด้วย

ส่วนนายสมปอง เจิมกรุง พัฒนาการอำเภอท่าม่วง กล่าวว่า กลุ่มโอทอปในพื้นที่บ้านหนองขาว มีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน และยังเป็นหลักสูตรสอนนักเรียนด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมาศึกษางานเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีสัมพันธ์กับเรื่องสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มทางด้านการตลาด อีกทางหนึ่งด้วย จึงถือเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ด้วย

ใครเดินทางมาท่องเที่ยวกาญจนบุรี ก็อย่าลืมแวะมาเลือกชมและซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ของกลุ่มทอผ้า “ผ้าขาวม้าร้อยสี” ที่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี กันนะค่ะ

loading...