หน้าแรก ข่าววันนี้ บุคลากรธ.ธกส. เป็นวิทยากรเสวนาในงานฮาลาลจชต.

บุคลากรธ.ธกส. เป็นวิทยากรเสวนาในงานฮาลาลจชต.

120

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา นายวันชัย พฤทธ์พจน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคาร ธกส. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ” ในงาน Southern Border Halal International Fair 2015 ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่จชต. พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ ขยายโอกาสของสินค้า/บริการฮาลาล และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

1442832175469 1442832181912 1442832179878 1442832177927

loading...