หน้าแรก Advertise กรมการพัฒนาชุมชน พช.จัดสัมมนา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพิษณุโลก

พช.จัดสัมมนา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพิษณุโลก

156

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกและจังหวัดเชียงราย

1443410874831 1443410876757  1443410900547

loading...