หน้าแรก Advertise กรมการศาสนา อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมงานเลี้ยงและแสดงความยินดี ครบรอบ 85 ปี วันชาติซาอุดีอาระเบีย

อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมงานเลี้ยงและแสดงความยินดี ครบรอบ 85 ปี วันชาติซาอุดีอาระเบีย

235

วันที่  29 กันยายน 2558 เวลา  18.30 น.  นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา        ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงและแสดงความยินดีกับ  Mr.Abdul   Elah  Mohammad  Al-Shaiby   อุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย  เนื่องในโอกาสครบรอบรอบ  85 ปี วันชาติซาอุดีอาระเบีย          ซึ่งสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยได้จัดเลี้ยงฉลองวันชาติขึ้น  ณ   ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Intercontinental Hotel  Bangkok  โดยมีข้าราชการระดับสูง เอกอัครราชทูต ผู้แทนทางกงสุลต่างประเทศตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก

นอกจากการจัดงานฉลองวันชาติในครั้งนี้ เป็นการครบรอบปีที่ 85 ของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้ว  ยังถือเป็นโอกาสพิเศษ ในการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและราชอาณาจักรไทย ที่มีมามากกว่า 56 ปี

ทั้งนี้  อธิบดีกรมการศาสนาได้กล่าวขอบคุณท่านอุปทูตและคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างดี   รวมทั้งให้ความความอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการออกวีซ่าให้กับผู้แสวงบุญชาวไทย จนสามารถออกได้ครบตามจำนวนโควตา 10,400 คน  ทำให้ภาพรวมของฮัจย์ในปี 2558 เป็นไปด้วยดีมากกว่าปีที่ผ่านมา  นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกัน

วันชาติซาอุ4 วันชาติซาอุ3 วันชาติซาอุ2

loading...