หน้าแรก Advertise กรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 53 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เคียงข้างพี่น้องประชาชน

ครบรอบ 53 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เคียงข้างพี่น้องประชาชน

261

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน “วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558” ครบรอบ 53 ปี สร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เคียงข้างพี่น้องประชาชน  

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายไมตรี อินทุสุต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานจัดงาน “วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558” โดยมีอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุวนัย ทองนพ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายไมตรี อินทุสุต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 และพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2505 ให้แยกงานพัฒนาการท้องถิ่นออกจากกรมมหาดไทย มาตั้งเป็นกรมใหม่  ชื่อว่า “กรมการพัฒนาชุมชน” มีหน้าที่รับผิดชอบ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และดำเนินงานพัฒนาการท้องถิ่นร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านตามชนบท ณ วันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ก้าวย่างขึ้นสู่ปีที่ 54 ซึ่งเป็นย่างก้าวที่ชาว พช.ยังมั่นคงในหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เชื่อในศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนถ้าทุกคนมีโอกาส”

“ผมขอชื่นชมยินดีกับผลงานที่ผ่านมาของพวกท่านทุกคนที่ได้อุทิศตนผนึกกำลังร่วมกันสร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนมาถึงทุกวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจในองค์กร  ยึดมั่นในอุดมการณ์และปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่ทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ สร้างศรัทธาให้แก่คนทั่วไป ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพวกเราจะต้องอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปอย่างแน่นอน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

20151001_710 20151001_823 20151001_2117 20151001_3158 20151001_4509 20151001_5673 20151001_6391 20151001_7435 IMG_3231

loading...