หน้าแรก ข่าววันนี้ ผนึกกำลัง ททท. สสว. พช. ธพว. ปตท. ร่วมลงนามโครงการประชารัฐสุขใจ

ผนึกกำลัง ททท. สสว. พช. ธพว. ปตท. ร่วมลงนามโครงการประชารัฐสุขใจ

93

วันนี้ (9 ก.พ. 59) เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมฯ ร่วม ลงนามโครงการประชารัฐสุขใจ Shop โดยมี 5 หน่วยงานได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและบริษัท ปตท. จำกัดมหาชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระจายรายได้ให้ชุมชนและช่วยเหลือ สังคมอย่างยั่งยืนและตอบสนองนโยบายรัฐร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปิดร้านประชา รัฐสุขใจ Shop จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและเป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น 148 แห่งในสถานี บริการน้ำมัน ปตท. พวกประเทศ โดยมีนายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และทีมงาน สภว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ตึก enco กระทรวงพลังงาน..

1455073358366 1455073368233 1455073376291 1455073394710

loading...