หน้าแรก ข่าววันนี้ ข่าวมุสลิมวันนี้ จัดยิ่งใหญ่! งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองรำลึกศาสดามุฮัมหมัด และเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ครองราชย์ 70 ปี

จัดยิ่งใหญ่! งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองรำลึกศาสดามุฮัมหมัด และเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ครองราชย์ 70 ปี

260
ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437 ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ “ศาสดาผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” ร่วมเฉลิมฉลองรำลึกศาสดามุฮัมหมัด และเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ครองราชย์ครบ 70 ปี โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน

“ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปีแรกที่ผมได้เป็นประธานจัดงานเมาลิด สิ่งที่เรานำเสนอในปีนั้น คือเรื่องราวความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของศาสดามุฮัมหมัด” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437 กล่าวกับ “เดอะพับลิกโพสต์”

ดร.วินัย ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาได้รับเลือกจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เป็นประธานจัดงานในปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกันในการเป็นประธานจัดงานเมาลิด

เมื่อได้รับเลือกเป็นประธานจัดงานอีกครั้ง ดร.วินัย กล่าวว่า “ งานปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่แล้ว”

เมาลิด มาจากภาษาอาหรับ หมายถึงวันเกิด หรือวันประสูติ โดยการจัดงานเมาลิดของมุสลิมนั้นหมายถึงการจัดงานเฉลิมฉลองและรำลึกถึงศาสดามุฮัมหมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามเนื่องในวันถือกำเนิดของท่านซึ่งมีการจัดกันทั่วโลก สำหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยนั้น จัดโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

“สโลแกนของงานเมาลิดกลางในปีนี้คือ ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” ดร.วินัย กล่าวและว่า “ท่านศาสดามีความเป็นผู้นำในหลายด้าน แต่ในมุมพหุวัฒนธรรมกลับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีการพูดถึง”

“กอปรกับภาวะปัจจุบันที่สังคมต้องการความสมัครสมานสามัคคี จึงนำมาสู่รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้” ประธานจัดงานเมาลิดกล่าว

ดร.วินัยอธิบายถึงเมืองมาดีนะห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรอิสลามในยุคศาสดามุฮัมหมัดว่า “ในเมืองมาดีนะห์ยุคนั้น มีทุกศาสนิกชนอาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าคริสต์ ยูดาย โซโรเอสเตอร์ มุสลิม และศาสนาอื่นๆ พวกเขาอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้การปกครองของศาสดามุฮัมหมัด”

“ท่านศาสดามูฮำมัดได้ให้แนวทางแก่มุสลิมในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมไว้มากมาย ท่านกล่าวว่าในฐานะมนุษย์แล้วคนดีที่สุดคือ คนที่ทำดีต่อผู้อื่นมากที่สุด”

“ท่านจึงเป็นมหาบุรุษแห่งพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง” ดร.วินัยเน้นย้ำ

ดร.วินัย ระบุว่า งานเมาลิดในปีนี้จะนิมนต์เจ้าอาวาสจาก 6 วัดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน รวมทั้งจะเรียนเชิญผู้นำศาสนาคริสต์ และศาสนอื่นๆ มาร่วมงาน อันเป็นการฉายภาพของการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบฉบับของท่านศาสดาที่มุสลิมต้องปฏิบัติตาม

“เมื่อท่านศาสดาสั่งให้เราดูแลเพื่อนบ้านนั้น ท่านไม่ได้ระบุว่าให้เราต้องดูแลเฉพาะมุสลิมเท่านั้น แต่ให้เราดูแลเพื่อนบ้านทุกคน” ดร.วินัย กล่าว

ที่สำคัญและพิเศษยิ่งสำหรับงานเมาลิดในปีนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงท่านศาสดามุฮัมหมัดแล้ว งานนี้ก็จะเป็นการจัดงานเฉลิมฉลอง 70 ปีการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

“พระองค์ท่านทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ที่ทรงดูแลชาวไทยมุสลิมได้อยู่อย่างรมเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ซึ่งปีนี้นับเป็นปีมหามงคลพิเศษยิ่ง ที่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ดังนั้นงานเมาลิดปีนี้จึงเป็นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยมุสลิม ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์” ดร.วินัย กล่าว

สำหรับในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์เพื่อเปิดงาน จึงขอเชิญชาวไทยมุสลิม และประชาชนทั่วไปร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพียงกัน ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 3 วัน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ภายในงานประกอบไปด้วย ส่วนของนิทรรศการ การสัมมนา สินค้าในฮาลาลเอ็กซ์โป การออกร้าน กิจกรรมทางศาสนา และอื่นๆ อีกมากมาย

เมาลิด

loading...