หน้าแรก ข่าววันนี้ อธิบดีฯ ยกทีมประชารัฐลุยเพชรบุรี หารือเข้มดันเศรษฐกิจฐานราก

อธิบดีฯ ยกทีมประชารัฐลุยเพชรบุรี หารือเข้มดันเศรษฐกิจฐานราก

33

วันที่ 10 เม.ย.59 นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภาคเอชน ได้นำคณะผู้บริหารส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนำโดย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

การลงพื้นที่ของคณะทำงานฯ ครั้งนี้ เพื่อประเมินศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรีในด้านต่างๆ โดยมีภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย เช่น ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลและท่องเที่ยว ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม กลุ่มท่องเที่ยวดูนกและสถาบันการเงินชุมชน ตำบลไร่มะขาม กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ตำบลถ้ำรงค์ กลุ่มข้าวอินทรีย์ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด กลุ่มผักผลไม้แปรรูปไวน์  ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน และกลุ่มขนมหวานพื้นเมือง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองฯ

อนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี เป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่องโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล

1460344605706 1460344639161 1460344628042

loading...