หน้าแรก ข่าววันนี้ พีแอนด์จี ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฉลองความสำเร็จ “10,000 ล้านลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” พร้อมกันทั่วโลก

พีแอนด์จี ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฉลองความสำเร็จ “10,000 ล้านลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” พร้อมกันทั่วโลก

33

บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด หรือ พีแอนด์จี ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมฉลองปีแห่งความสำเร็จในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดเป็นจำนวน “10,000 ล้านลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” พร้อมกันทั่วโลก

“โครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” หรือ “P&GChildren’s Safe Drinking Water”เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลกของพีแอนด์จี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีผงบำบัดน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี หรือ P&G Purifier of Water โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2547 ผ่านองค์กรสาธารณกุศลกว่า 150 องค์กร ใน 75 ประเทศ

สำหรับประเทศไทย พีแอนด์จีประเทศไทยได้จับมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในประเทศไทยเมื่อปี 2554 สานต่อโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5เพื่อที่จะแจกจ่าย “ผงบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จี” สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่อาจเข้าถึงน้ำสำหรับการบริโภคที่ได้มาตรฐานเช่น ในป่า เขตภูเขา หรือชายแดน เพราะพีแอนด์จีเชื่อมั่นเสมอว่า การได้บริโภคน้ำที่สะอาดปลอดภัย นั้นจะช่วยเปลี่ยนชีวิตนับล้านให้มีสุขภาพแข็งแรง เมื่อไม่เจ็บป่วย เด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีต่อไป ประชาชนทำงานมีรายได้จุนเจือ ยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวอีกด้วย

IMG_4211

ในปี 2559 นี้ ถือว่าเป็นปีพิเศษที่โครงการ “น้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” ได้ทำการแจกจ่ายน้ำสะอาดไปกว่า 10,000 ล้านลิตรแล้วทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศ ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมฉลองความสำเร็จ“10,000 ล้านลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” พร้อมกันทั่วโลก โดยกิจกรรมฉลองความสำเร็จนี้จัดขึ้น ณ มูลนิธิบ้านอุ่นรัก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำดื่มปลอดภัย โดยมีรศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ คุณกรรณิการ์  จรัสอุไรสินผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในการฉลองความสำเร็จ รวมทั้งได้มอบผงบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จี และสาธิตวิธีการใช้ผงบำบัดน้ำดื่มดังกล่าว เพื่อส่งต่อน้ำดื่มสะอาดไปยังประชาชนในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านกระเหรี่ยง มอญ อยู่ห่างไกลในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทย-ประเทศพม่า รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณภูริกูลกฤษฏ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูลย์ (แอมป์ เดอะสตาร์ 7) และ คุณกรภัทร์ เกิดพันธุ์ (นนน)มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการ และสาธิตการทำน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จีในครั้งนี้ด้วย

นายราอูล  ฟอลคอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย พม่าและลาวกล่าวว่า“พีแอนด์จี รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงน้ำดื่มบริโภคที่สะอาด ซึ่งการมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสำหรับภูมิภาคในความดูแล เราได้กระจายน้ำสะอาดให้แก่ผู้ที่มีความต้องการไปแล้วกว่า 30 ล้านลิตร ซึ่งต้องขอขอบคุณมายังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย องค์กรเครือข่าย จากภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งมอบน้ำดื่มในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จีไปยังผู้ประสบภัยและประชาชนที่ขาดแคลน

IMG_4189

จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของพีแอนด์จี ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนามาเป็นนวัตกรรม “ผงบำบัดน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี หรือ P&G Purifier of Water ซึ่งมีจุดเด่นคือ 1 ซอง (4 กรัม) สามารถบำบัดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 10 ลิตร โดยจะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส แยกกำจัดปรสิตและสิ่งเจือปนในน้ำ ให้สะอาดตามมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัยขององค์กรอนามัยโลก โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที เหมาะสำหรับนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง หรือแม้แต่ยามปกติในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มบริโภคอีกทั้งช่วยลดภาระในการขนส่งน้ำดื่มปบรรจุขวดที่มีน้ำหนักมากพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสุขอนามัยไปพร้อมกัน

รศ. ดร. นพ. พิชิต สุวรรณประกรรองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของพีแอนด์จีในครั้งนี้ ที่ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อพันธสัญญาที่ต้องการช่วยเหลือและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมของพีแอนด์จี มาตลอดต่อเนื่องกว่า 10 ปี  ซึ่งโครงการนี้นับว่าสร้างคุณประโยชน์มากไม่เพียงแต่ประชาชนจะมีน้ำดื่มไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่สามารถช่วยส่งเสริมงานด้านสุขอนามัยในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วย สามารถทำงานหารายได้ และดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ต้องขอขอขอบคุณในโครงการที่ดีและความร่วมมือที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง”

คุณกรรณิการ์  จรัสอุไรสินผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย พม่าและลาว กล่าวว่า “ในประเทศไทยเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5แล้ว ซึ่งเราตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย หนึ่งในเป้าหมายใหม่ขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ซึ่งครั้งนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิบ้านอุ่นรัก อีกหนึ่งองค์กรเครือช่าย ที่มีทีมอาสาสมัครที่จะสื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นสาธิตการใช้ผงบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จีได้อย่างถูกวิธี พร้อมกับให้ความรู้ด้านสุขอนามัยทีดีให้กับชาวบ้าน ซึ่งมีทั้งชาวไทย ชาวมอญ และกระเหรี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันโรคติดต่อที่มาจากน้ำดื่มที่ไม่สะอาดในช่วงฤดูร้อน จึงถือโอกาสนี้ มอบผงบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จี และจัดกิจกรรมร่วมฉลองความสำเร็จในการส่งมอบน้ำดื่ม 10,000 ลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จีพร้อมกันทั่วโลกที่นี่”

คุณประกอบ  น้ำแก้วหัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1.9 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวถึงโครงการนี้ว่า ผงพีแอนด์จีสามารถช่วยลดภาระ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องการขนส่งน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เดินทางยากลำบากได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์มากครับสำหรับชาวบ้านที่นี่ ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่า บริเวณชายแดน และมักพบปัญหาด้านสุขภาพ โรคติดต่อ เช่น โรคมาเลเรีย โรคนิ่ว โรคท้องร่วง เป็นต้น ซึ่งผงพีแอนด์จีนี้ทำให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีขึ้น มีน้ำดื่มบริโภคที่สะอาด มีสุขอนามัยที่ดีลดการเจ็บป่วย ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยากให้พีแอนด์จีมีโครงการดีๆเช่นนี้ตลอดไป”

IMG_4472

นางสาวสุนิทรา มงคลวัฒน์ ตัวแทนยุวอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จากมูลนิธิบ้านอุ่นรักได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ประทับใจกับผงพีแอนด์จี ที่ช่วยให้คนในหมู่บ้านของหนูที่อยู่ป่า ห่างไกล ได้มีน้ำสะอาดปลอดภัย ดื่มได้ทุกวัน ด้วยวิธีง่ายๆ ทำเองได้ค่ะ

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากดาราศิลปิน คุณภูริกูลกฤษฏ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูลย์ (แอมป์ เดอะสตาร์ 7) และ คุณกรภัทร์ เกิดพันธุ์ (นนน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโครงการและสาธิตการทำน้ำดื่มปอลดภัยพีแอนด์จีในครั้งนี้ด้วย

“รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆเช่นนี้และยังได้มาร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านที่นี่ ประทับใจกับเทคโนโลยีบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จี ที่สามารถทำน้ำดื่มสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ใช้เองได้ ทำให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรของน้ำมากขึ้นครับ”คุณภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูลย์ กล่าว

“โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆครับ อีกทั้งยังได้เข้าถึงผู้ที่ประสบปัญหาแบบตรงจุดอย่างแท้จริง เพราะเราได้ลงมาลงพื้นที่จริงๆ ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงที่ชาวบ้านได้พบเจอกัน ทำให้เราได้เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความน่าสนใจอย่างมากอีกด้วยครับ” คุณกรภัทร์  เกิดพันธุ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้เป้าหมายต่อไปของพีแอนด์จีนั่นก็คือการส่งมอบน้ำสะอาด กระจายแก่พื้นที่ที่ยังขาดแคลน แลประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยตั้งเป้าหมายที่ 15,000 ล้านลิตร ภายในปี 2563

loading...