หน้าแรก ข่าววันนี้ นายกฯเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นายกฯเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

9

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

loading...