หน้าแรก ข่าววันนี้ การมอบนโยบายและรับฟังการชี้แจงแนวทางความร่วมมือ โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย รด.จิตอาสา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

การมอบนโยบายและรับฟังการชี้แจงแนวทางความร่วมมือ โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย รด.จิตอาสา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

6

ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวมอบนโยบายและชี้แจ้งแนวทางความร่วมมือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ และเดินชมการสาธิตการปฎิบัติหน้าที่ของ รด.จิตอาสาบริเวณหน้าที่ออกเสียงจำลองณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

loading...