ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเยี่ยมการดำเนินงานการทำตลาดให้โดนใจลูกค้า

25

พิษณุโลก วันนี้ 14 ก.ค.59 เวลา 17.30 น.นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ได้มาเยี่ยมการดำเนินงาน  พร้อมให้คำแนะนำการทำตลาดให้โดนใจลูกค้า ณ ร้านประชารัฐสุขใจ Shop จังหวัดพิษณุโลก บริเวณปั๊ม ปตท. สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก และปั๊ม ปตท. คลองเมม อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
/สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก รายงาน

1468552366133 1468552368470