ไอแบงก์ร่วมลงนาม MOU 
โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม

81

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม” (Start-up & Innovation) ในงาน “Spring up Thailand 4.0 : Start-up & Innovation SMEs – The Light of the Future” ซึ่งได้รับเกียรติจาก สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยมี ปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจ SMEs ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ นิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ลงนามร่วมกันรวม 
17 สถาบันการเงิน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ (SMEs) ในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ (ชั้น 2 ฝั่งโรงแรม) โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

เปิดงาน MOUibank MOU