เวสเทิร์น ดิจิตอลมอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อการวิจัย

9

กรุงเทพฯ: 26 สิงหาคม 2559: เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร. ดวงพร สมพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการวิเคราะห์ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ภาคพื้นเอเชีย (ท่านที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำการมอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดยี่ห้อฮิตาชิ รุ่น Hitachi S4200 จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร. ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (ท่านที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ

(72)

ทั้งนี้ กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดดังกล่าวเป็นรุ่นที่มีกำลังขยายระดับสูง มีมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาทและผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ของนักศึกษาในสถาบันต่อไป