ประธาน ไอแบงก์ ร่วมยินดีกับพนักงาน ในโครงการ “ตะกาฟุลร่วมใจเพื่อไอแบงก์”

6

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ ร่วมแสดงความยินดี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่ทำผลงานสูงสุดในโครงการ “ตะกาฟุลร่วมใจ เพื่อไอแบงก์” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในฐานะที่พนักงานร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีม และความเป็นเจ้าของธนาคารร่วมกัน ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก