‘ประธานไอแบงก์’ นำคณะเข้าพบ ‘จุฬาราชมนตรี’ พร้อมรับพร “ขอให้มุ่งมั่นในการรักษาและฟื้นฟูธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ”

515

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ และ นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  โดยมี อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ  รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมคณะ ได้เข้าชี้แจงถึงพันธกิจ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและแผนธุรกิจฯ ของธนาคาร พร้อมขอคำแนะนำจาก ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี โดยได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องความสำคัญในหลักชะรีอะฮ์ (หลักศาสนาอิสลาม) ในทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้นในกลุ่มพี่น้องชาวไทยมุสลิม

ทั้งนี้ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี  ได้กล่าวคำอำนวยพรต่อพระผู้เป็นเจ้า ให้กับ ประธานกรรมการธนาคาร  พร้อมคณะ และพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ให้ธนาคารได้รับความสำเร็จก่อนเดินทางกลับ สร้างความซาบซึ้ง และความประทับใจ     ในโอกาสที่ได้เข้าพบ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี  ณ  สำนักจุฬาราชมนตรี คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพฯ

 

เยี่ยมท่านจุฬา10