สถานทูตตุรกีประกาศรายชื่อ 4 โรงเรียนในไทยโยงกลุ่มกูเลน งดรับรองวุฒิฯ

12866

สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยประกาศรายชื่อ 4 โรงเรียนในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับฟัตฮุลเลาะห์ กูเลน หรือเครือข่าย feto ที่ตุรกีมองว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย และระงับการรับรองประกาศนียบัตร

ประกาศที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูต http://bangkok.emb.mfa.gov.tr ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ระบุว่า โดยอ้างอิงถึงคำประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เเละ 31 สิงหาคม 2559 สถานทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ส่งคำประกาศอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานของไทยผ่านช่องทางทางการทูตเพื่อเเจ้งให้ทราบถึงรายชื่อ 4 โรงเรียนที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยเเละมีความเชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายของฟัตฮุลเลาะห์ กูเลน (feto) ซึ่งมีดังต่อไปนี้

โรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย (Pan-Asia International School)
โรงเรียนจินดามณี (Chindamanee School English Program)
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา (Siriwat Wittaya English Program)
โรงเรียนวิชัยวิทยา (Wichai Wittaya English Program)

นอกจากนี้ เเถลงการณ์ยังระบุอีกว่า นับตั้งเเต่ปีการศึกษา ค.ศ. 2016-2017 (พ.ศ.2559 – 2560) ทางกระทรวงศึกษาธิการเเห่งสาธารณรัฐตุรกี จะไม่รับรองวุฒิบัตรที่ออกโดยโรงเรียนที่ดำเนินการนอกประเทศตุรกีซึ่งเชื่อมโยงกับองค์กร feto

screen-shot
ประกาศที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตตุรกี