คลิปวิดีโอ นาทีฝูงบินอียิปต์ถล่มไอซิสในลิเบีย

1333

https://www.youtube.com/watch?v=a8XjjQ3iEeI#t=10

https://www.youtube.com/watch?v=eljl_2TF6FI