เจ๋ง! สั่งซื้อลองกอง 3 จว.ชายแดนใต้ ผ่านอ.ต.ก. “ออนไลน์” รับของใน 3 ชม.

285

ประชารัฐเดินหน้า อ.ต.ก.ช่วยกระจายตลาดลองกอง 3 จว.ชายแดนใต้ ส่วนกรณีประชาชนที่สนใจและไม่สะดวกที่จะเดินทางมาซื้อเอง สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ อ.ต.ก. จะดำเนินการจัดส่งด้วยบริการ อ.ต.ก.เอ็กซ์เพลส ถึงมือผู้ซื้อภายใน 3 ชั่วโมง

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก.ร่วมกับวัดราษฎรสโมสรดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมกระจายสินค้าผลไม้ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยวัดราษฎรสโมสร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ดำเนินการรับซื้อผลผลิตลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ อ.ต.ก.จะช่วยเหลือในเรื่องการกระจายสินค้าผลไม้ที่ตลาดอ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559

ส่วนกรณีประชาชนที่สนใจและไม่สะดวกที่จะเดินทางมาซื้อเอง สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ortorkor.com หรือโทร.0-2790-4545 อ.ต.ก.จะดำเนินการจัดส่งด้วยบริการ อ.ต.ก.เอ็กซ์เพลส ถึงมือผู้ซื้อภายใน 3 ชั่วโมง

ลองกอง“ลองกองที่อ.ต.ก.นำมาช่วยเกษตรกรระบายครั้งนี้เป็นลองกองเกรดพรีเมี่ยม มีความหอมหวาน นอกจากสะดวกสบายโดยกิจกรรมนี้ทำเพื่อเกษตรกร ลองกองที่ออกมากระจุกในช่วงนี้จะได้ไม่เกิดความเสียหายเพราะถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้น และหากซื้อลองกองวัดราษฎรสโมสรสามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้ซื้อนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย แต่ในช่วงนี้ยอมรับว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน 3 จังหวัดภาคใต้เป็นไปค่อนข้างลำบาก แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทหารในการขนลองกองของเกษตรกรเพื่อนำออกนอกพื้นที่มาจำหน่าย” นายกมลวิศว์ กล่าว

ลองกองนายกมลวิศว์ กล่าวอีกว่าทั้งนี้สถานการณ์การผลิตลองกอง 3 จังหวัดภาคใต้ ปี 2559 มีปริมาณผลผลิตรวม 25,070 ตันหรือคิดเป็น 35.34% ของปริมาณผลผลิตลองกองในภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตปี 2558 พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.75% อ.ต.ก.เป็นตัวแทนจำหน่ายลองกองเพื่อระบายผลผลิตช่วยชาวสวนที่จะออกมากระจุกตัวช่วงนี้ โดยผลผลิตรวม 3 จังหวัดที่คาดว่าจะออกมีประมาณ 25,070 ตัน เก็บเกี่ยว 3,651.95 ตัน หรือ ประมาณ 14.57% ของผลผลิตที่คาดว่าจะออกทั้งหมด โดยจังหวัดปัตตานีมีผลผลิต 5,547 ตันเก็บเกี่ยวแล้ว 109.67 ตันหรือ 1.9%ของผลผลิตรวม จังหวัดยะลามีผลผลิต 12,091 ตันเก็บเกี่ยวแล้ว 1,620.28 ตันหรือ 13.40% ของผลผลิตรวม และจังหวัดนราธิวาส มีผลผลิต 7,432 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 1,926 ตันหรือ 25.91% ของผลผลิตรวม”

ทั้งนี้การรับซื้อลองกองดังกล่าวงและช่วยระบายสินค้าโดยอ.ต.ก.เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือภาคการเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ เพราะเป็นความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ และเป็นการช่วยสนับสนุนให้รายได้ให้กับพื้นที่