ผงะ!! ฮิวแมนไรตส์วอตช์ เผยภาพดาวเทียม ก่อนและหลังบ้านเรือนโรงฮิงญาถูกเผาวอด 430 หลัง

632

ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. โดยฮิวแมนไรตส์วอตช์  (Human Rights Watch – HRW) องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครนิวยอร์ก เผยให้เห็นความเสียหายอย่างกว้างขวางจากการเผาทำลายหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของพม่า

“ภาพชุดใหม่จากดาวเทียม ไม่เพียงแต่ยืนยันการทำลายล้างหมู่บ้านโรฮิงญาอย่างกว้างขวาง แต่แสดงให้เห็นว่ามันมากกว่าที่เราประเมินไว้แต่แรก” แบรด อดัมส์ ผู้อำนวยการฮิวแมนไรตส์วอตช์ภาคพื้นเอเชียกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ทางการพม่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันกับสหประชาชาติ หรือยูเอ็น เพื่อให้ความยุติธรรมและความปลอดภัยกับผู้ได้รับผลกระทบ

ฮิวแมนไรตส์วอตช์ ระบุว่ามีบ้านเรือนรวม 430 หลังที่ถูกทำลายใน 3 หมู่บ้านทางภาคเหนือของเมืองมองดอ  จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงเช้าของวันที่ 22 ตุลาคม วันที่ 3 พฤศจิกายน และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2016

โดยในจำนวนนี้บ้านเรือน 85 หลังถูกเผาทำลายในหมู่บ้าน Pyaung Pyit (Ngar Sar Kyu), 245 หลังในหมู่บ้าน Kyet Yoe Pyin และ 100 หลังใน Wa Peik (Kyee Kan Pyin)

และเป็นไปได้ว่าจำนวนที่แท้จริงของบ้านเรือนที่ถูกเผาทำลายอาจจะมีจำนวนสูงกว่าที่ระบุไว้

3
ภาพถ่ายดาวเทียมหมู่บ้าน Wa Peik (Kyee Kan Pyin) ก่อนถูกเผา
4
ภาพถ่ายดาวเทียมหมู่บ้าน Wa Peik (Kyee Kan Pyin) หลังถูกเผา

 

ภาพถ่ายดาวเทียมหมู่บ้าน Kyet Yoe Pyin ก่อนถูกเผา
ภาพถ่ายดาวเทียมหมู่บ้าน Kyet Yoe Pyin ก่อนถูกเผา
ภาพถ่ายดาวเทียมหมู่บ้าน Kyet Yoe Pyin หลังถูกเผา
ภาพถ่ายดาวเทียมหมู่บ้าน Kyet Yoe Pyin หลังถูกเผา