เซ็น คอร์เปอร์เรชั่นฯ ร่วมแจกอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ อาสามัคร

4
บริษัท เซ็น คอร์เปอร์เรชั่น กรุ๊ป  จำกัด  ร่วมแจกชุดอาหารกล่องและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่อาสามัคร อาทิ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบพระราชวัง (กอร.รส.) หน่วยแพทยสภา  และมูลนิธิร่วมกตัญญู  ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมแสดงความไว้อาลัย ณ ท้องสนามหลวง เมื่อเร็วๆ นี้ 
%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%88 %e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%af-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%88