Larabanga มัสยิดเก่าแก่ที่สุดในประเทศกานา อายุ 600 ปี (ชมภาพ)

378

มัสยิด Larabanga เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศกานา และเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแอฟริกาตะวันตก

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 หรือราว 600 ปีที่แล้ว (แต่บางทัศนะเชื่อว่าสร้างใน ศตวรรษที่ 17) โดย อิบรอฮีม อัยยูบา อัลอันซอรี ซึ่งถูกส่งมาจากเมืองมาดีนะห์

แม้อากาศแถบพื้นที่ Larabanga จะมีอุณหภูมิร้อน แต่ภายในมัสยิดกลับมีความเย็นเพราะมัสยิดถูกสร้างขึ้นมาจากโคลน ส่วนโครงสร้างหลังคาสร้างจากไม้สีดำที่ถูกนำมาจากป่าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเป็นไม้เนื้อแข็งเมื่อเคาะจะมีเสียงดังเหมือนเคาะโลหะ

มัสยิดมีการละหมาด 5 เวลาทุกวัน ส่วนในวันศุกร์จะมีผู้มาละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้ทั้งชายและหญิงหลายร้อยคน จนล้นออกมานอกมัสยิด

เชื่อกันว่า อิบรอฮีม อัยยูบา อัลอันซอรี ผู้ก่อตั้งมัสยิดถูกฝังอยู่ในสถานที่แห่งบริเวณต้นไม้ต้นหนึ่ง ชาวบ้านบอกว่า เขามาจากเผ่าบานู อัลนัจจาร์ (Banu al-Najjar) ซึ่งเป็นเผ่าเดียวกับมารดาของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)

ทุกปีผลไม้และใบไม้จากต้นไม้เก่าเก่าอายุ 500 ปีจะถูกนำมาแบ่งปันระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ และนี่คือวิธีการที่จะนำทุกคนสู่การอยู่ร่วมกัน แบ่งปันกัน สร้างความสงบ ความสามัคคี และความเป็นพี่น้องระหว่างพวกเขา

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Larabanga_Mosque
http://ilmfeed.com/inside-ghanas-oldest-mosque/

larabanga-mosque-ilmfeed-10 larabanga-mosque-ilmfeed-8 larabanga-mosque-ilmfeed-6 larabanga-mosque-ilmfeed-5 larabanga-mosque-ilmfeed-4 larabanga-mosque-ilmfeed-3 larabanga-mosque-ilmfeed-2 larabanga-mosque-758x569 ghana-oldest-mosque-ilmfeed ghana-oldest-mosque-ilmfeed-3 ghana-oldest-mosque-ilmfeed-2