เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส คว้ารางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับโกลด์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2559

11

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือ    เฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นในประเทศไทย จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

นอกจากจะได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับโกลด์แล้ว เฟดเอ็กซ์ยังได้รับรางวัล Creative Partnerships จากสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย สำหรับความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมที่นำมาใช้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม

นายเดวิด คาร์เด็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่าเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นต่อเนื่องกันถึง 6 ปี รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการอุทิศตนของพนักงานเฟดเอ็กซ์ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ทั้งนี้ เฟดเอ็กซ์จะยังคงสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อพัฒนาชุมชนที่พนักงานของเราทำงานและอาศัยอยู่

ในการที่จะได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนั้น   โครงการเพื่อสังคมของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนระดับสูงใน 4 ประเภท ได้แก่ 1. ให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของสังคม 2. สร้างสรรค์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 3. สื่อสารและเผยแพร่หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุด และ 4. เน้นการสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน