ไปรษณีย์ไทย ประกาศผลต้นแบบภาพแสตมป์ใช้ทั่วอาเซียน

กรุงเทพฯ – 17 กุมภาพันธ์ 2558 – นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (กลาง) พร้อมด้วยนายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (อาวุโส) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ร่วมประกาศผลการประกวดภาพต้นแบบแสตมป์และตราประทับที่ใช้ร่วมกันทั้ง 10 ประเทศ เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน โดยประเทศที่ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าว กำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 อย่างไรก็ตาม งานประกาศผลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

คำบรรยายภาพจากซ้าย : คุณปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, Mr.Liu Zhonglin ผู้แทนจากสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU), คุณดุจฤดี ศิริจรรยา สำนักเลขาธิการอาเซียน, คุณสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที), คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, Mr.Lin Homg Liang ผู้แทนจากสภาพสากลไปรษณีย์ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (APPU), Mr. Nguyen Quang Vinh ผู้แทนจากการไปรษณีย์เวียดนาม