กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบตรามาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม

494

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบตรามาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง)   มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียในประเทศไทย    โดยปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศได้รับตราดังกล่าวจำนวน 83 โรงงานทั่วประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดไปเมื่อเร็วๆนี้ ณ  ณ โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ