หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวมุสลิมวันนี้

เชคริฎอ ประกาศลาออกบอร์ดชารีอะห์ธนาคารอิสลาม จี้ รมว.คลังแจงคำสั่ง “ไม่ใช้อิสลาม” บริหารธนาคาร

680

บอร์ดชารีอะห์ธนาคารอิสลาม (เชคริฎอ ซ้ายสุด)

เชค ริฏอ ประกาศลาออกจากบอร์ดชารีอะห์ เรียกร้องบอร์ดคนอื่น และผู้บริหารธนาคารลาออกเพื่อแสดงจุดยืน หลังรักษาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารประกาศลาออก เหตุถูกการเมืองแทรก เรียกร้อง รมว.คลังแจงคำสั่ง “ไม่ต้องยึดการทำงานตามหลักอิสลาม”
นายปราโมทย์ สมะดี หรือที่สังคมมุสลิมรู้จักในชื่อ เชคริฏอ อะหมัด สมะดี หนึ่งในกรรมการที่ปรึษา (ศาสนา) ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศลาออกจากตำแหน่งผ่านทางรายการโรคมืด ที่ออกอากาศทางทีวีดาวเทียมไวท์แชแนลที่ตนเป็นผู้บริหาร เมื่อช่วงค่ำที่ 30 ก.ย. ผ่านมา โดยระบุว่าจะลาออกในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยง ก่อนที่การลาออกของ นายธงรบ ด่านอำไพ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จะมีผลในเวลา 13.00 น. พร้อมเรียกร้องให้กรรมการที่ปรึกษา(ศาสนา) หรือบอร์ดชารีอะห์ ท่านอื่นลาออก รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานมุสลิมทุกคนของธนาคารลาออกด้วย

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงคำสั่งที่ นายธงรบ ระบุว่า “จากที่หารือกับ รมว.คลัง เกี่ยวกับการแก้ไขและปรับโครงสร้างที่ผ่านมา รมว.คลังยังได้มีการสั่งการบอร์ด ว่าไม่จำเป็นต้องยึดติดการทำงานของธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม….” เพราะคำ สั่งนี้ถือว่าขัดกับพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เท่ากับว่ากำลังทำผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 มาตรา 12 ระบุว่า ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับ ดอกเบี้ยและประกอบกิจการอื่น และระบุในวรรคท้ายของมาตราดังกล่าวว่า “การดำเนินกิจการของธนาคารตามวรรค หนึ่งจะต้องไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม”

 
ที่มา : http://www.i-newsmedia.net/