เชคริฎอ ประกาศลาออกบอร์ดชารีอะห์ธนาคารอิสลาม จี้ รมว.คลังแจงคำสั่ง “ไม่ใช้อิสลาม” บริหารธนาคาร

บอร์ดชารีอะห์ธนาคารอิสลาม (เชคริฎอ ซ้ายสุด)

เชค ริฏอ ประกาศลาออกจากบอร์ดชารีอะห์ เรียกร้องบอร์ดคนอื่น และผู้บริหารธนาคารลาออกเพื่อแสดงจุดยืน หลังรักษาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารประกาศลาออก เหตุถูกการเมืองแทรก เรียกร้อง รมว.คลังแจงคำสั่ง “ไม่ต้องยึดการทำงานตามหลักอิสลาม”
นายปราโมทย์ สมะดี หรือที่สังคมมุสลิมรู้จักในชื่อ เชคริฏอ อะหมัด สมะดี หนึ่งในกรรมการที่ปรึษา (ศาสนา) ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศลาออกจากตำแหน่งผ่านทางรายการโรคมืด ที่ออกอากาศทางทีวีดาวเทียมไวท์แชแนลที่ตนเป็นผู้บริหาร เมื่อช่วงค่ำที่ 30 ก.ย. ผ่านมา โดยระบุว่าจะลาออกในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยง ก่อนที่การลาออกของ นายธงรบ ด่านอำไพ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จะมีผลในเวลา 13.00 น. พร้อมเรียกร้องให้กรรมการที่ปรึกษา(ศาสนา) หรือบอร์ดชารีอะห์ ท่านอื่นลาออก รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานมุสลิมทุกคนของธนาคารลาออกด้วย

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงคำสั่งที่ นายธงรบ ระบุว่า “จากที่หารือกับ รมว.คลัง เกี่ยวกับการแก้ไขและปรับโครงสร้างที่ผ่านมา รมว.คลังยังได้มีการสั่งการบอร์ด ว่าไม่จำเป็นต้องยึดติดการทำงานของธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม….” เพราะคำ สั่งนี้ถือว่าขัดกับพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เท่ากับว่ากำลังทำผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 มาตรา 12 ระบุว่า ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับ ดอกเบี้ยและประกอบกิจการอื่น และระบุในวรรคท้ายของมาตราดังกล่าวว่า “การดำเนินกิจการของธนาคารตามวรรค หนึ่งจะต้องไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม”

 
ที่มา : http://www.i-newsmedia.net/