ภาพ : เออร์โดกัน ขณะประกอบพิธีอุมเราะห์

69

อัลอะราบิยาเผยภาพประธานาธิบดีตุรกี ตอยยิบ เออร์โดกัน ขณะประกอบพิธีอุมเราะห์ในระหว่างการเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียของเขา

ภาพเผยให้เห็นเออร์โดกันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตุรกีและซาอุดีอาระเบียจำนวนหนึ่งขณะตอวาฟ (วน) รอบกะบะห์อันศักดิ์สิทธิ์

เออร์โดกันเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา