วอยซ์ทีวีออกหนังสือชี้แจงมุสลิมชีอะห์ กรณีเสนอข่าวอาชูรอคลาดเคลื่อน

พับลิกโพสต์ ออนไลน์ – สำนักข่าววอยซ์ทีวี ออกหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อมุสลิมชีอะห์ และแสดงความเสียใจกรณีนำเสนอข่าวเรื่อง “อาชูรอ” บางข้อไม่ตรงหลักความเชื่อ

สืบ เนื่องจากการนำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศ โดยสำนักข่าววอยซ์ทีวี ในรายการข่าว Voice News เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เรื่อง “อาชูรออ์ เทศกาลแห่งชีอะห์และชาตินิยมอิหร่าน” ซึ่งทำให้มุสลิมนิกายชีอะห์รู้สึกไม่สบายใจ ที่บางข้อมูลที่ข่าวได้นำเสนอไม่ตรงกับหลักความเชื่อของมุสลิมชีอะห์

โดย ต่อมา วันที่ 18 พฤศจิกายน ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี นักการศาสนาและผู้นำมุสลิมชีอะห์ในประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน เดอะพับลิกโพสต์ โต้แย้งรายงานข่าวของวอยซ์ทีวี และเรียกร้องให้วอยซ์ทีวีนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรับผิดชอบต่อรายงานข่าว ที่เสนอออกสู่สาธารณะ เพราะเกรงว่าอาจถูกตีความผิดจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อมุสลิมชีอะห์และ ทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่พี่น้องมุสลิม

ซึ่ง หลังจากสำนักข่าวเดอะพับลิก โพสต์ออนไลน์ ได้เผยแพร่คำสัมภาษณ์ของผู้นำชีอะห์ไทยผ่านทางเว็บไซต์ (18 พ.ย. 56 ) ในวันเดียวกันเว็บมาสเตอร์สำนักข่าววอยซ์ทีวี ก็ได้ขออภัยต่อพี่น้องมุสลิมชีอะห์ไทย ผ่านหน้าเพจของวอยซ์ทีวี

และ วันนี้ (20 พฤศจิกายน) สำนักข่าววอยซ์ทีวี ได้ออกหนังสือชี้แจงและแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการต่อศาสนิกชน นิกายชีอะห์ ลงนามโดย นายประทีป คงสิบ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายข่าวและเนื้อหารายการ มีเนื้อหาดังนี้

เรื่อง     ขอชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าว
เรียน    ศาสนิกชนอิสลาม นิกายชีอะห์

สืบเนื่องจากการนำเสนอ ข่าวต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลของสำนักข่าวต่างประเทศเสนอโดยทีมข่าววอยซ์ทีวีในรายการข่าว Voice News เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา เรื่อง”อาชูรออ์ เทศกาลแห่งชีอะห์และชาตินิยมอิหร่าน” ได้ทำให้พี่น้องมุสลิมนิกายชีอะห์รู้สึกไม่สบายใจในข้อมูลข่าวที่ได้นำเสนอ ออกไปสู่สธารณะผ่านทางสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี บนเว็บไซต์ www.voicetv.co.th บนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, Google+ และบนแอปพลิเคชันของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หลายระบบ จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งต่อมาท่าน ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี นัการศาสนา และผู้นำคนสำคัญของชีอะห์ในประเทศไทยได้ออกมาเรียกร้องให้วอยซ์ทีวีแสดงความ เป็นกลางในข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึงได้แสดงความวิตกกังวลว่าอาจถูกตีความผิดจนทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ตามที่สำนักข่าวเดอะพับลิกโพสต์ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ท่าน ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

ทาง วอยซ์ทีวีขอแสดงความเสียใจที่พี่น้องมุสลิมส่วนหนึ่งเกิดความรู้สึกไม่ สบายใจ ที่บางข้อความไม่ตรงต่อหลักความเชื่อของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ และได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการนำเสนอบทสัมภาษณ์ของท่าน ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี จากนำนักข่าวเดอะพับลิกโพสต์ไว้บนเว็บไซต์วอยซ์ทีวี เพื่อเป็นข้อมูลโต้แย้งเนื้อหารายงานพิเศษที่เป็นการนำเสนอมุมมอง และบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวต่างประเทศ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นการทั่วไปซึ่งจะได้รับข้อมูลที่รอบ ด้านยิ่งขึ้น

วอยซ์ทีวีของแสดงความ บริสุทธิ์ใจว่าทีมผลิตรายงานชิ้นดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อ นำไปสู่ความเสียหาย หรือ ต้องการนำเสนอประเด็นใดๆ ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ชาวมุสลิมที่ยึดถือปรัชญาเรื่องสันติภาพแต่ ประการใด

จึงขอเรียนมาเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน ด้วยความปรารถนาดีต่อทุกฝ่าย

ขอแสดงความนับถือ

 

(ประทีป คงสิบ)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายข่าวและเนื้อหารายการ

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี

 

voicetv