สะพรึง! นักวิจัยตรวจสอบสระว่ายน้ำ พบปัสสาวะปนเปื้อนในระดับสูงเกินคาด

89
แฟ้มภาพ

CBS – ทีมนักวิจัยแคนาดา พบมีปริมาณปัสสาวะปะปนอยู่ในสระว่ายน้ำในระดับที่สูงจนน่าตกใจ

ทีมนักวิจัยตรวจสอบปริมาณปัสสาวะที่ปะปนอยู่ในสระว่ายน้ำ โดยการตรวจหาจากสารเอซีซัลเฟมเค (Acesulfame-K (ACE) ซึ่งสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่บริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถพบได้อยู่ทั่วไปในอาหารต่างๆ

ผลวิจัยจากการทดสอบ 2 สระว่ายน้ำที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยสระแรกเป็นสระว่ายน้ำที่มีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งในสามของสระว่ายน้ำโอลิมปิก  มีความจุน้ำ 220,000 แกลลอน จากการทดสอบตัวอย่างน้ำพบว่า มีปริมาณปัสสาวะเจือปนอยู่ในสระแห่งนี้ประมาณ 75 ลิตรด้วยกัน ในขณะที่สระซึ่งมีขนาดเล็กมีความจุน้ำ 110,000 แกกลอน มีปริมาณปัสสาวะเจือปนประมาณ 30 ลิตร

นอกจากนั้นนักวิจัยยังได้ทดสอบ 250 ตัวอย่างจากสระว่ายน้ำ 31 แห่ง และอ่างน้ำร้อน 2 แห่งในแคนาดา ซึ่งก็พบว่ามีปัสสวาะปะปนอยู่ในทุกกลุ่มตัวอย่าง และในบางตัวอย่างพบว่ามีการปนเปื้อนสูงมาก

นักวิจัยบอกว่า ปัสสาวะของมนุษย์มีสารต่างๆ ที่สามารถทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในสระ เช่นคลอรีน ในรูปแบบสารระเหยและระคายเคือง ที่ส่งผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจ ไปจนถึงก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ เช่น หอบหืด ได้อีกด้วย