Read For The Blind อ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด เทรนด์ทำดีจากความทันสมัยบนสมาร์ทโฟน

อาจจะมีคนจำนวนมากที่ไม่ทราบว่าวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีเป็น“วันไม้เท้าขาว”(White Cane Safety Day) หรือ “วันคนตาบอดโลก”โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก และเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่อิสรภาพ ซึ่งนายลินดอน บี. จอห์นสัน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ตระหนักในเรื่องนี้ จึงประกาศให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวโลก นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) เป็นต้นมา
ถึง แม้ไม้เท้าจะมีความสำคัญและมีประโยชน์ช่วยเป็นเครื่องมือให้คนตาบอดเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระแล้ว แต่เราในฐานะคนที่มองเห็นสิ่งต่างๆ ยังสามารถมีส่วนช่วยให้ความรู้ สร้างความบันเทิงให้กับคนตาบอดได้ นั่นคือการช่วยกันอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง

ซึ่ง ที่ผ่านมา(และที่มีการทำอยู่ในปัจจุบัน)การช่วยอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด หรือจัดทำหนังสือเสียง ต้องเดินทางไปที่มูลนิธิคนตาบอดฯ หรือตามสถานที่ที่จัดบริการห้องอัดหนังสือเสียงไว้  จะพบว่ามีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง ปัญหาที่จอดรถหรือมีที่จอดแต่ต้องจ่ายค่าจอดรถเยอะ และต้องรอคิวในการอ่าน ซึ่งคนทำงานอาจหาเวลาที่สะดวกยาก  รวมถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับคนที่เริ่มใหม่ๆ เพราะในการผลิตหนังสือเสียง ที่เป็นระบบหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ ที่เรียกว่าระบบเดซี : DAISY (คำว่า DAISY ย่อมาจาก Digital Accessible Information System)

ระบบนี้มีคุณสมบัติทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา วางบุ๊กมาร์ก ค่อยๆฟังหนังสือที่อ่านไปทีละบรรทัดได้อย่างแม่นยำ ปรับความเร็วในการพูดได้ โดยคุณภาพเสียงไม่ถูกบิดเบือนไป ซึ่งเวลาจะอ่านหนังสือให้คนตาบอดก็ต้องใช้โปรแกรมพิเศษ เพื่อบันทึกหนังสือเสียงที่อ่านให้เข้ากันได้กับระบบเดซี เช่นโปรแกรม Obi  แต่ก็อย่างที่บอกมันจะดูยาก เพราะตัวโปรแกรมมีความซับซ้อนพอสมควร การใช้งานอาจไม่ค่อยสะดวก สำหรับคนที่ไม่คล่องในเรื่องระบบคอมพวเตอร์ต่างๆ และอาสาสมัครที่ต้องการอ่านหนังสือ ต้องมีเวลามาอ่านได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนจบเล่ม ด้วยปัญหาอุปสรรคที่ว่ามา ทำให้จำนวนหนังสือเสียงยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนตาบอด

b03

และ แล้วมื่อวันที่ 15 ต.ค. (ที่ผ่านมา) ก็มีปรากฏการเปิดตัวโครงการอ่านหนังสือให้คนตาบอดผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท โฟนเกิดขึ้น นั่นคือแอพพลิเคชั่น RFB : Read for the Blind (รีด ฟอร์ เดอะ ไบลนด์)โดยความร่วมมือกันของ Samsung , AIS , SCB และ Google เพื่อเพิ่มช่องทางผลิตหนังสือผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับคนตาบอด ลดปัญหาการขาดแคลนหนังสือเสียง เพราะแอพพลิเคชั่นนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ทุกเวลา (ไม่ต้องถ่อไปอ่านที่ห้องอัดให้ยุ่งยาก)

สำหรับ ขั้นตอนการสร้างหนังสือเสียงผ่านแอพพลิเคชั่น Read For The Blind นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต ผ่านทาง App Store สำหรับผู้ใช้ iOS และ Play Store สำหรับผู้ใช้ Android ส่วนวิธีการใช้แอพนั้นทันทีที่โหลดเสร็จ และเปิด แอพพลิเคชั่น Read For The Blind จะมีการอธิบายวิธีการใช้แอพต่างๆ อย่างละเอียดให้เข้าใจ ก่อนเริ่มใช้งานแอพในส่วนต่างๆ โดยสามารถสร้างหนังสือเสียง ได้โดยเลือกหนังสือ หรือถ่ายหนังสือเล่มใหม่ เพื่อสร้างหนังสือเล่มใหม่ จากนั้นกดบันทึกเสียง แล้วอัพโหลดเสียงเป็นขั้นตอนสุดท้าย เสียงที่ได้อัดนั้นเมื่อเสร็จจะอัพโหลดผ่าน server และบันทึกเสียงลงในหนังสือเสียง แล้วส่งไปยังห้องสมุดสำหรับคนพิการ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย หากอ่านไม่จบเสียงจะเก็บไว้ในแอพนี้แล้วสามารถกลับมาอ่านต่อได้

สำหรับ ผู้ที่สนใจสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดผ่านแอพพลิเคชั่น Read For The Blind  สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือดูรายละเอียดวิธีการใช้งาน และติดตาม โครงการ Read for the Blind ได้ที่ http://facebook.com/readfortheblind

เมื่อ เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากขึ้น แต่การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่มักไม่ค่อยมีเวลา และไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่นการสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดผ่านแอพ พลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนนับเป็นการทำดีที่ง่าย และเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมปัจจุบันเป็นที่สุด มาทำดีเพื่อผู้อื่นแบบง่ายๆและทันสมัยกันเถอะ

b01_2