ครั้งแรก! รัสเซียส่งความช่วยเหลือไปยังประชาชนเยเมน

59
© russianmission / Facebook

RT – “เอ็นจีโอ” รัสเซียส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยในเยเมนซึ่งมีประชากรมากกว่า 18 ล้านคนในขณะนี้ที่จำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน

การส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม “ครั้งแรก” ของรัสเซียแก่เยเมนนี้ ดำเนินการโดยองค์กรภารกิจด้านมนุษยธรรมแห่งรัสเซีย (Russian Humanitarian Mission) โดยถึงมือผู้รับในเขตความขัดแย้ง ที่ค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดอัมเรน (Amrien) ทางตะวันตกของเยเมนเมื่อวันพฤหัสบดี (16 มี.ค.) ที่ผ่านมา

ความช่วยเหลือที่รัสเซียมอบให้นั้นเป็นสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตสำหรับผู้พลัดถิ่นภายในที่อาศัยอยู่ชั่วคราวในค่ายผู้ลี้ภัย ประกอบด้วยอาหาร ยา เต็นท์ และผ้าห่ม

วิกฤตที่ถูกลืมในเยเมนผ่านมาเป็นเวลาเกือบสองปี ส่งผลให้ประชาชน 18 ล้านคนในเยเมนต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน องค์การสหประชาชาติจัดระดับวิกฤติในระดับเหตุฉุกเฉินระดับ 3 หรือเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงที่สุด

เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษยชาติในเยเมน องค์กรภารกิจด้านมนุษยธรรมแห่งรัสเซีย ได้ริเริ่มโครงการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทีละเล็กทีละน้อย จนองค์กรสามารถรวบรวมสิ่งของได้เพียงพอนำมาให้ชาวเยเมน

เยเมนเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในคาบสมุทรอารเบียแม้ก่อนจะเกิดความขัดแย้งก็ตาม สถานการณ์วิกฤติด้านมนุษยธรรมรุนแรงยิ่งขึ้นจากการต่อสู้ที่บังคับให้ประชาชนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและการขาดแคลนสินค้าพื้นฐานในประเทศ

ตามการคาดการณ์ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่มกราคม 2017 มีประชาชนประมาณ 10.3 ล้านคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือ “อย่างเร่งด่วน” เพื่อรักษาชีวิต ขณะที่ประชาชนอย่างน้อย 2 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบที่โหดร้าย ส่วนอีก 1 ล้านคนกำลังอยู่ในสภาพที่ยากลำบาก และเข้าถึงอาหารน้ำและการรักษาพยาบาลที่จำกัด

สหประชาชาติประมาณการว่าประชาชน 14.8 ล้านคนขาดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีเพียงร้อยละ 45 ของสถานบริการสาธารณสุขที่ยังเปิดบริการ และจนถึงเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2556 มีสถานบริการสาธารณสุขอย่างน้อย 274 แห่งที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย ส่วนใหญ่เกิดจากการโจมตีทางอากาศของประเทศซาอุดิอาระเบีย