สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ “ภูเขาอูฮุด” ในซาอุดิอาระเบีย (ภาพ)

อัลอะราบิยา – เอสพีเอ (SPA) สำนักข่าวทางการซาอุฯ ได้ชี้จุดน่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางศาสนาประมาณ 200 แห่งในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งรวมถึงมัสยิดและสถานสำคัญประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุคของศาสดามุฮัมมัด และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเมืองมาดีนะห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสลามิกทัวริสต์ในปี 2017

หนึ่งในสถานที่เหล่านั้นคือ ภูเขาอูฮุด (Mount Uhud) ซึ่งเป็นบันทึกทางกายภาพของเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนทูตตั้งแต่การกำเนิดของอิสลามและการอพยพของท่านมายังเมืองนี้ ภูเขาแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีจากการรบที่มีชื่อเสียงของ “สงครามฮูฮุด”

ผู้ที่เดินทางมาเยือนมาดีนะห์ส่วนใหญ่ปราถนาที่จะได้ไปเยี่ยมชมภูเขาอูฮุด ซึ่งรวมถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สุสานของผู้สละชีพ ซึ่งเป็นสถานฝังศพสาวกของศาสนทูต 70 คนที่ถูกสังหารในระหว่างการสู้รบในสงครามอูฮุด  นอกเหนือจากนี้ยังมี จัตุรัสซัยยิดุลชุฮาดา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่

ภูเขาอูฮุดตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองมาดีนะห์  เป็นแนวตามธรรมชาติที่ทอดออกมาจากตะวันออกไปตะวันตก โดยมีความลาดเอียงเล็กน้อยทางทิศเหนือ มีความยาว 7 กิโลเมตร และกว้างสองถึงสามกิโลเมตร มีความสูงถึง 350 เมตร