ค่ายปฏิบัติการถ่ายภาพ รุ่น 33 ชมรมถ่ายภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้านป่า)

ชมรมถ่ายภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้านป่า) โดย นายนาวิน นาคนาวา  ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ นำคณะผู้เข้าอบรมศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 33 เข้าค่ายปฏิบัติการถ่ายภาพ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ฐานวิชาการ และการประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์  ณ เนินตะวัน แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

 

S__9658380