SCC มอบเกียรติบัตร “โครงการค่ายเยาวชนสร้างค่านิยม 12 ประการ ต้านภัยยาเสพติด”

คุณประภาพรรณ  สุวรรณศิลป์  ผู้จัดการอาวุโส   ฝ่ายวางแผนและประสานงานราชการ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ร่วมเป็นเกียรติเพื่อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและผู้ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรม ในโครงการค่ายเยาวชนสร้างค่านิยม 12  ประการ ต้านภัยยาเสพติด  ตามนโยบายของคฦณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย  ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย

 

IMG_4177 IMG_4201 IMG_4209