พระเมตตาสุดล้นพ้น! มุสลิมตื้นตัน ในหลวง ร.10 ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

232

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ มุสลิมปลาบปลิ้ม ตื้นตันใจ และซาบซึ้งในพระเมตตาสุดล้นพ้น

วานนี้ (8 เมษายน) เวลา 16.13 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจำนวนมาก เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัส เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ความว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีนี้ และขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านที่แสดงต่อข้าพเจ้าในโอกาสนี้ ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักธรรมคำสอนเพื่อเป็นหลักให้ผู้เคารพนับถือ ได้ยึดถือปฏิบัติทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติทางความคิดจิตใจ ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติในการครองชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม หลักธรรมในศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวม เพราะทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสดาที่ตนเคารพนับถือ มีชีวิตที่เป็นปกติมั่นคงสวัสดี และทำให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกสงบ หลักธรรมคำสอนทั้งนั้นยิ่งปรากฏแพร่หลายมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์กว้างขวางขึ้น ข้าพเจ้าจึงมีความปีติเต็มใจที่ได้มาร่วมในงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าเป็นกุศลกิจอันประเสริฐ เพราะนอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านนบีมูฮำมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนาที่มีผู้ยึดถืออยู่ทั่วโลก ให้ประจักษ์แพร่หลายด้วย

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนและทรงยกพระหัตถ์ จุฬาราชมนตรีนำกล่าวขอพร (กล่าวดุอาอ์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นภาษาอาหรับ นายอับดุลเราะห์มาน เยนา ประธานฝ่ายพิธีการศาสนา อ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณศาสดามูฮำมัด เป็นภาษาอาหรับ พร้อมการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆ

เมื่อเสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการบรมศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) จากงานอัลกุรอานสู่งานการมาตรฐานฮาลาล นิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม และในหลวงรัชกาลที่ 10 กับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม นิทรรศการการอัลกุรอาน เป็นต้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ที่มารอเฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ สมควรแก่เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

กล่าวสำหรับงานเมาลิดกลางแห่งไทยนับเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวมุสลิมไทยที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัดแห่งอิสลาม โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521

ก่อนหน้าในงานแถลงข่าวจัดงานเมื่อวันที่ 29 ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ ย่านคลองตัน ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานกล่าวว่า “งานเมาลิดกลางฯ ปีนี้ จะจัดให้ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าทุกปี ด้วยปีนี้ต่างกว่าทุกครั้ง เพราะพระมหากษัตริย์ เสด็จฯ ทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง”

“มุสลิมปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ นับวันรอเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในหลวง รัชกาลที่ 10 เราจะเตรียมการรับเสด็จฯ และถวายการต้อนรับให้สมพระเกียรติ พระองค์ท่านมีพระเมตตากับชาวมุสลิมโดยตลอด ไม่เคยที่จะปฏิเสธเลยสักครั้งเดียว ทรงเสด็จฯ เปิดงานต่อเนื่องทุกปี รวม 39 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521” ดร.วินัยกล่าวในวันงานแถลงข่าว และว่า “เมื่อพระองค์ทรงเมตตา เราชาวมุสลิมไทยก็ต้องเทหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีมอบต่อพระองค์ท่าน”

ล่าสุดวานนี้ (8 เม.ย.) เวลา 23.55 น. ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวว่า “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 วันที่ 8 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน จากนั้นทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณ การแสดงการเขียนอัลกุรอาน งานแสดงด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และฮาลาล 4.0 ตลอดจนนิทรรศการ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงสนพระทัยอย่างยิ่ง ทรงซักถามมากมาย ทรงเบิกบานพระหฤทัย ทั้งทรงชื่นชมงานและความก้าวหน้าของฮาลาลประเทศไทย ทรงใช้เวลาในงานนานนับชั่วโมง”

“ทุกคนปลาบปลื้มอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลมหาประชาชนรอรับเสด็จคับคั่งกว่าสามหมื่นคน โบกธงไทยพร้อมเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ผมเองในฐานะประธานจัดงานยิ่งกว่าปลาบปลื้ม ภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก นี่คือวันประวัติศาสตร์ของทั้งมุสลิมและทั้งคนไทย” ดร.วินัย ระบุ

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/drwinaidahlan/?fref=ts#” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”0″]

สำหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ประจำปีนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นวันสุดท้ายขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเมาลิดกลาง