พฤหัส 27 เม.ย. นี้ สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดเดือนชะบาน

90

สำนักจุฬาราชมนตรี โดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประกาศให้มุสลิมดูดวงจันทร์ เพื่อการกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 โดยประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

โดยในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์ให้แจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ทั้งนี้ปฏิทินอิสลามหรือ ฮิจเราะห์ศักราช นั้นนับตามจันทรคติ ทำให้ในแต่ละเดือนอาจจะมี 29 หรือ 30 วัน และการกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ก็จะส่งผลต่อการดูดวงจันทร์สำหรับการกำหนดเข้าเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถัดไปตามปฏิทินฮิเราะห์ศักราชที่มุสลิมจะเข้าสู่ช่วงการถือศีลอดตามหลักศาสนบัญญัติ