อีกแล้ว! ขอนแก่นต้านมุสลิมสร้างมัสยิด อ้างกังวลจะเกิดความไม่สงบเหมือนจชต.

617
ภาพ / เว็บไซต์ นสพ.บ้านเมือง

สมัชชาชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ คัดค้านการก่อสร้างมัสยิดที่บ้านเลิงเปือย  ตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  อ้างเกรงจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ เหมือนสามจังหวัดจชต.

เมื่อประมาณ 09.00 น. วันที่ 5 มิ.ย.2560  กลุ่มชาวพุทธในนามสมัชชาชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของชาติจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 60 คน นำโดยนายประมวล  พิมพ์เสน ประธานกลุ่ม ได้เดินทางไปที่ศาลกลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  คัดค้านการก่อสร้างมัสยิดที่บ้านเลิงเปือย หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  เว็บไซต์ นสพ.บ้านเมืองรายงาน

ภาพ / เว็บไซต์ นสพ.บ้านเมือง

 

โดยในหนังสือคัดค้าน กลุ่มสมัชชาชาวพุทธฯ ระบุสาเหตุของการคัดค้านว่า เนื่องจากราษฎรในพื้นที่กังวลว่าการสร้างมัสยิดจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอาจก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ในลักษณะเดียวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นสพ.บ้านเมือง ระบุว่า ทางจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดขอนแก่น รับหนังสือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หลังจากยื่นหนังสือกลุ่มดังกล่าวก็แยกย้ายออกจากพื้นที่ โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยและสงบจากตำรวจและทหารเป็นจำนวนมาก

ภาพ / เว็บไซต์ นสพ.บ้านเมือง

 

ภาพ / เว็บไซต์ นสพ.บ้านเมือง