สถาบันอาหาร จัดอบรมส่งออกอาหารมาตรฐานฮาลาล ที่ จ.ปัตตานี

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง ความสำคัญของการผลิตและการส่งออกอาหารตามหลักฮาลาล จัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ภาย ใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิต สินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตามหลักการศาสนาและมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายอัศมี โต๊ะมีนา ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี(ที่ 5 จากซ้าย)   ให้เกียรติร่วมงาน โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมมากกว่า 300 คน ณ โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี วานนี้ (24 ..)

 

03.อบรม 05.ผู้ร่วมอบรม