ขยะเกลื่อนหาดนราทัศน์ หลังนักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อนช่วงวันรายอ

191
ภาพ ผู้จัดการออนไลน์

ควันหลงเทศกาลฮารีรายอ บริเวณชายหาดนราทัศน์กลายสภาพเป็นที่ทิ้งขยะเกลื่อนทั่วหาด หลังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก

ภาพ ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์รายงานวันนี้ (28 มิ.ย.) ว่า บริเวณหาดนราทัศน์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งช่วงเทศกาลฮารีรายอมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมากนั้น กลับมีขยะถูกทิ้งเกลื่อนเป็นจำนวนมากตามต้นไม้ และชายหาด สาเหตุจากนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มประชาชนที่มาพักผ่อนไม่ได้นำขยะทิ้งตามสถานที่ที่จัดเตรียมให้

ภาพ ผู้จัดการออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการออนไลน์รายงานด้วยว่า กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่นราธิวาส ทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมกันเก็บกวาดบริเวณหาดนราทัศน์ ให้กลับมีหาดทรายสวยงามเหมือนเดิม พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด โดยในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วย

ภาพ ผู้จัดการออนไลน์
ภาพ ผู้จัดการออนไลน์
ภาพ ผู้จัดการออนไลน์
ภาพ ผู้จัดการออนไลน์