สภาองค์การมุสลิมฯ ออกแถลงการณ์ประณามอิสราเอล กรณีมัสยิดอัลอักซอ

93

“สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย” และองค์กรเครือข่าย จัดเสวนาร่วมปกป้อง “อัลอักซอ” รวมทั้งออกแถลงการณ์ประณามอิสราเอลกรณีปิดกั้นห้ามละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอและยึดครองปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมาย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ก.ค. 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. องค์กรมุสลิมในนาม “สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย” และองค์กรเครือข่าย ได้จัดเสวนาร่วมปกป้อง “อัลอักซอ” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน ที่โรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

อ.อนัส อมาตยกุล อ.นิติ หะซัน และ อ.ศราวุธ ศรีวรรณยศ นักวิชาการมุสลิมเป็นผู้มาร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องประวัติศาตร์ดินแดนปาเลสไตน์และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองเก่าเยรูซาเล็ม รวมทั้งที่มาที่ไปของความขัดแย้งระลอกล่าสุดที่เกิดขึ้นที่มัสยิดอัลอักซอหลังอิสราเอลปิดกั้นและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่จนสร้างความความไม่พอใจแก่ชาวปาเลสไตน์

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการมุสลิมที่มีชื่อเสียงอย่าง ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม อ.ชาฟีอี นภากร และ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ร่วมแสดงทัศนะและมุมมองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนปาเลไสตน์แห่งนี้

ในตอนท้ายก่อนจบกิจกรรม นายประมาณ มุขตารี ประธานสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยได้อ่านแถลงการณ์ประณามอิสราเอลที่ปิดกั้นห้ามละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอและยึดครองปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมาย

ใจความสำคัญในแถลงการณ์ระบุว่า สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยขอประณามอิสราเอลที่ใช้กองกำลังทหารปิดกั้นการละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอในห้วงเวลาที่ผ่านมาและปฏิบัติกับมุสลิมปาเลสไตน์อย่างป่าเถื่อน รวมทั้งประณามอิสราเอลที่เข้ายึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศและเรียกร้องอิสราเอลให้คืนดินแดนก่อนสงครามในปี 1967 ด้วย

แถลงการณ์หน้าแรก

แถลงการณ์หน้าสอง