นี่ไม่ใช่อาเลปโป : ช็อก! ซาอุฯ ทำลายชุมชนชีอะห์อย่างกว้างขวาง

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 คนแล้วนับตั้งแต่รัฐบาลซาอุฯ เริ่มปฏิบัติการทำลายย่านอัลมูซาเราะห์ (Almosara) อันเก่าแก่ในเขตอะวามิยะห์ (Awamiya)