เริ่มแล้ว! “Batik Design Week 2017” รวมภูมิปัญญาบาติกทั่วประเทศ

24

เปิดแล้ว Batik Design Week 2017 รวมภูมิปัญญาบาติกทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 7 -10 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

วานนี้ (8 ก.ย. 60) เวลา 15.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน Batik Design Week 2017 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด นายวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์บาติกจากทั่วประเทศ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานคับคั่ง

นายอภิชาติเปิดเผยว่า งาน Batik Design Week 2017 เป็นงานที่รวบรวมกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าบาติกจากทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา ตาก อ่างทอง ลพบุรี และนครพนม รวมแล้วกว่า 30 ราย ร่วมออกร้านและนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตและจำหน่าย นับเป็นการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน มีส่วนผลักดัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้

“การจัดงาน Batik Design Week 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปี 2016 ได้รวบรวมผู้ประกอบการบาติกจาก 10 จังหวัดภาคใต้มาร่วมออกบูธ แต่ในปีนี้ได้รวบรวมผู้ประกอบการบาติกจากทั่วประเทศกว่า 30 ราย มาร่วมแสดง นับเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชน เป็นครั้งแรกของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการบาติกจากทั่วประเทศไทย จึงเป็นการสร้างเครือข่ายและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกอีกด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เข้ามาขับเคลื่อนให้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการผ้าบาติกนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เนื่องจากผ้าบาติกถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการผลิตและสืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจังหวัดทางภาคใต้ ทางบริษัทฯ จึงได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องของช่องทางการตลาด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์และการสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกการสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ยังได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนอีกด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าบาติก โดย นางแบบมิสแกรนด์ภูเก็ต และนายแบบมิสเตอร์ภูเก็ต และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากผู้ผลิตผ้าบาติกร้านค้าต่างๆ กว่า 30 ร้านทั่วประเทศ ทั้งนี้งาน Batik Design Week 2017 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 -10 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต