สมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน ประชุมใหญ่เลือก “นายกฯ” คนใหม่

ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี (เลอพงษ์ ซาร์ยิด)

สมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน จัดประชุมใหญ่ ได้ “ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี” รั้งตำแหน่งนายกฯคนใหม่

เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2557  เวลา 10.00 น. สมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน (Thai-Iran Alummi Association) ได้จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ แทนนายกฯและคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีสมาชิกนักเรียนเก่าไทย-อิหร่านกว่า 120 คนเข้าร่วมประชุม โดยทางสมาคมฯ ได้ใช้อาคารของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษากุรอาน อัรรอซูลุลอะอ์ซอม (ศ็อล ฯ) ย่านท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เป็นสถานที่เลือกตั้ง

ซึ่ง ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมได้เลือก ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี (เลอพงษ์ ซาร์ยิด) ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่านคนใหม่

กล่าว สำหรับ สมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 มี ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก และมีเชคซัยนุลอาบีดีน (ปริญญา) ฟินดี้ เป็นนายกฯ คนที่ 2 ส่วน ซัยยิดมุบาร็อก ฮุซัยนี นายกคนปัจจุบันที่เพิ่งได้รับลือก นับเป็นคนที่ 3 ทั้งนี้นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการมีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3 ปี

ปัจจุบันสมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่านมีสมาชิกประมาณ 150 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนศาสนาที่จบการศึกษามาจากสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

ภาพโดย ยูซุฟอะลี โต๊ะหวัง

 

001_6886 001_6875