นศ.ชายแดนใต้รณรงค์ต้านใช้ “กฎอัยการศึก” ต่อประชาชนในพื้นที่

234

นักศึกษา มอ.ปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองอย่างต่อเนือง ต่อต้านการใช้กฎอัยการศึกต่อประชาชนในพื้นที่

เพจ Free Voice  รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2561 ที่ผ่านมานักศึกษา มอ.ปัตตานีจัดกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองอย่างต่อเนือง เพื่อการต่อต้านในการใช้กฏอัยการศึกต่อประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวมตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นายฮาซันหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้นักศึกษามีการรณรงค์ใส่เสื้อสีดำ เพื่อสะท้อนถึงสัญลักษณ์ความหวาดกลัวและความเจ็บปวดของประชาชนในพื้นที่ ในการบังคับใช้กฎอัยการศึกต่อประชาชน การสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเพื่อแสดงความรู้สึกร่วมที่จะต่อต้านความเลวร้ายของการบังคับใช้กฎอัยการศึก”

ด้านนายฮาฟิส ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี PerMAS เผยว่า “เนืองด้วยเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 7 วันในการใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ในส่วนบันนังสตาทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี PerMAS ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านบันนังสตาเพื่อเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ปูพรมปิดล้อมชาวบ้านเมื่อวันที่ 4 และ 9 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมาจากเหตการดังกล่าวประชาชนยังถูกควบคุมตัวอีก 21 คน ที่ยังไม่ได้ปล่อยตัว

นายฮาฟิส เล่าอีกว่า “จากรายงานของชาวบ้านหลังจากที่ PerMAS ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ชาวบ้านได้สะท้อนด้วยความคลางแคลงใจ สงสัยในมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย”

ญาติบางรายเล่าว่า “ผู้ถูกควบคุมตัวโดนซ้อมทรมาน หน้าตาบวมช้ำและมีอาการซึมเศร้า หวาดกลัว”

จากการในกฎอัยการศึกชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านมีความวิตกกังวลมีอาการกลัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน ไม่กล้าที่จะออกไปประกอบศาสนกิจ และยังเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะออกไปประกอบอาชีพ ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลตลอดเวลาเมือได้ยินเสียงรถยนต์กลัวว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะมาจับควบคุมตัวอีกด้วยจากการได้ลงพื้นที่ได้สัมผัสถึงความเงียบเหงาของหมู่บ้าน โดยเฉพาะวัยรุ่นและชาวบ้านบางส่วนไม่กล้าที่จะอยู่ในหมู่บ้านจึงจำเป็นต้องออกจากหมู่บ้านเพราะเกิดหวาดระแวงที่จะโดนควบคุมตัว”นายฮาฟิสกล่าว

https://www.facebook.com/media.FreeVoice/posts/1575192252594741