ต่อภาษีรถ ง่าย สะดวก ผ่านระบบ “ออนไลน์” จากกรมขนส่งฯ

157

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า การเสียภาษียานพาหนะไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือที่เรียกกันว่าต่อทะเบียนประจำปีนั้น สามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้ว นั่นก็คือการเสียภาษีผ่านทางระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ ทางกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดต่อทะเบียนรถ หรือการต่อภาษีรถ ด้วยระบบออนไลน์ ที่ทั้งง่าย สะดวก และประหยัดกว่า โดยผู้ใช้รถไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งทางบกอีกต่อไป

วิธีการต่อทะเบียนออนไลน์นั้นไม่ยาก โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th ของกรมการขนส่งทางบก  จากนั้นถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกก็ให้ลงทะเบียนก่อนซึ่งใช้เวลาไม่นาน แล้วให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ, หลักฐานการเอาประกัน ตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน)

สำหรับประเภทของรถที่สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ มีดังนี้

– รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

– รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี

– รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี

– เป็นรถจดทะเบียนจังหวัดใดก็ได้

– รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน

ส่วนวิธีชำระเงิน ได้แก่

– หักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคาร/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)

– ชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

– พิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบธนาคาร หรือเคาเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่หน้าเว็บไซต์เลย โดยทางกรมการขนส่งทางบกจะบวกค่าบริการเป็นค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 40 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม

หลังจากนั้นกรมการขนส่งทางบก จะส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และกรมธรรม์ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ และเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปบันทึกได้ ณ หน่วยงานทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ